Đức Chinh ơi, khóc đi con!

Năm trận đấu của U.23 Việt Nam (VN) mang lại nhiều cảm xúc cho hàng chục triệu người dân Việt chúng ta, tôi cũng là một trong những người ấy… Nhưng, tôi là một trong số ít người may mắn được ch...