Thanh xuân thì ngắn, lụy tình làm chi?

Là con gái, đừng nên quá sâu nặng một mối tình. Vì tuổi thanh xuân người con gái trôi qua chỉ trong chớp mắt nên hãy quý trọng từng phút giây thanh xuân. Đừng khóc đến sưng húp mắt chỉ vì một mối tìn...