Rợn tóc gáy nghề bốc mả

Cúi sát mặt xuống hòm rồi sục đôi tay trần dưới nước đục ngầu mùi khăn khẳn để mò từng đoạn xương người, thỉnh thoảng ông Nam quệt tay qua qua mắt mà không hề biết bàn tay ông đang chứa hàng triệu vi...