CÁI GÌ CŨNG LÀ LỖI CỦA VỢ

CÁI GÌ CŨNG LÀ LỖI CỦA VỢ

Tâm sự
Ở Việt Nam, nghề khó nhất là nghề-làm-vợ. Thật sự! Bảo sao càng ngày con gái càng muốn kết hôn muộn. Chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ...
0