Để đây và không nói gì nữa

Để đây và không nói gì nữa

Xã hội
Mấy ngày gần đây, cứ lướt Facebook hay Instagram là lại thấy vô số người thi nhau để caption “Mình chỉ để đây và không nói gì thêm!”. ...
0