Quan hệ với bạn chồng lúc chồng đang ngủ say

(Tâm sự buồn )Trong lúc mê man tôi đã không thế kiểm soát được mình khi buông thả trao thể xác cho anh ấy ; người bạn thân của chồng. Lập facebook giả thử chồng và cái kết bất ngờ Thử lòng bạn gái “l...